-->

Sahih Abu Daud [ Halaman 2 ]

Posted by syahira rusman Tuesday, October 2, 2012 0 comments
Ketaatan Kepada Pemimpin
61. Dari Abdullah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Mendengarkan dan mentaati (perintah) adalah sebuah kewajipan seorang Muslim dalam masalah yang ia suka dan ia benci, selama ia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat.

Apabila dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajipan untuk mendengarkan atau mentaati.” [2626]

62. Dari Salim Abu Nadhir (Ibny Ma’mar), ia berkata : Ketika hendak berangkat ke Haruriyah, Abdullah bin Abu Aufa menulis surat kepadanya yang menyatakan bahawa Rasulullah saw pada hari ketika bertemu musuh, beliau (SAW) bersabda,

“Saudara-saudara! Janganlah kalian berharap bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu musuh maka hadapilah dengan sabar. Ketahuilah, syurga berada di bawah kilatan pedang.”

Setelah itu Rasulullah (SAW) berdiri dan mengucapkan doa, “Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, dan yang menghalau pasukan. Halaulah pasukan musuh dan berilah kami kemenangan.” [2631]


0 comments:

Post a Comment