-->

6 Makna Mesej Error Dalam Internet

Posted by Unknown Sunday, July 22, 2012 0 comments
Selalunya ketika kita sedang asyik browsing dan berinternet akan muncul mesej error yang tidak kita kehendaki. Sebenarnya hal tersebut masih di kategorikan wajar kerana ia di pengaruhi oleh beberapa faktor. Anda harus tahu apa penyebab dan makna mesej error tersebut. Berikut merupakan faktor-faktor dan makna mesej error ketika kita mengakses Internet.500 - Internal Server Error

Mesej error di atas diertikan sebagai adanya masalah atau kesalahan dalam server internal laman sehingga anda tidak boleh mengakses laman web yang berkenaan, selama administrator laman belum memperbaiki mesej kesalaahan tersebut.


404 - Not Found

Anda beberapa hal yang menyebabkan munculnya mesej kesalahan di atas:

* Data di database sebelumnya sudah ada, namun sudah dibuang atau dihilangkan dari database server.

* Terjadi gangguan akses internet atau down

* Jika akses internet tetap gagal, maka kemungkinan laman tersebut memang tidak ada

* Ralat penulisan alamat URL


400 - Bad Request

Mesej ralat tersebut dialami oleh server yang tidak boleh memahami arahan dari client. Penyebabnya pada umumnya berupa kesalahan script coding di server, sehingga hanya administrator server-lah yang boleh mengatasinya.


403 - Forbidden

Mesej kesilapan tersebut mempunyai dua alasan:

* Menunjukkan bahawa halaman laman web ini tidak adapat diakses kerana telah diatur demikian dalam servernya.

* Owner atau pemilik laman belum membayar sewa hosting ke syarikat pemilik server, sehingga terjadi sekatan dari pihak syarikat server.


408 - Request Timeout

Mesej ini memiliki alasan bahawa timer atau waktu untuk mengakses laman telah habis. Hal tersebut disebabkan oleh kelajuan akses Internet yang cukup lambat, dan pelayan biasanya mempunyai Pemasa atau batas waktu tertentu dalam pengaksesan data dalam databasenya.


401 - Unauthorized

Mesej kesalahan tersebut ertinya user tidak mempunyai kuasa atau kebenaran untuk mengakses laman web tersebut. Biasanya laman diberi keselamatan username dan password, sehingga anda harus mengerti username dan password laman web tersebut.


0 comments:

Post a Comment